N Neelakantan    --    PB Dhanish
NCCC92-94  (CCAI)   1992     0-1     E44


1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 b6 5.Ne2 Ne4 6.Qc2 Bb7 7.a3 Bxc3+ 8.Nxc3 f5 9.d5 Nxc3 10.Qxc3 O-O 11.b4 exd5 12.Bb2 Rf7 13.O-O-O c5 14.b5 d6 15.cxd5 Nd7 16.g4 fxg4 17.h3 Qf6 18.Qxf6 Nxf6 19.hxg4 Ne4 20.Bd3 Re8 21.Rdf1 Rf3 22.Rh5 g6

:: :: BR :: BK ::
BP BB :: :: :: BP
BP BP :: BP ::
:: WP BP WP :: :: WR
:: :: BN :: WP ::
WP :: WB WP BR ::
WB :: WP ::
:: WK :: WR ::

23.Rxh7 Kxh7 24.Rh1+ Kg8 25.Rh8+ Kf7 26.Rh7+ Kf8 27.Rh8+ Ke7 28.Rh7+ Rf7 0-1

HOME  |  LEVEL ABOVE

www.000webhost.com